GRIFinvest - investiční společnost - The private equity boutique office

O nás

Jsme česká investiční skupina spravující aktiva úzkého okruhu lidí a jejich spřátelených subjektů.

Poskytujeme integrované servisní služby členům naší investiční skupiny, jejíž zakladatelem je Pavel Melek.

Záměrem GRIFinvest a.s. je investovat kapitál do bonitních společností a zajímavých projektů s růstovým potenciálem.

Kromě zvyšování hodnot investičního portfolia klademe v neposlední řadě velký důraz na společenskou odpovědnost (CSR).

Investiční strtategie

Jako rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku jsme především zaměřeni na zachování hodnoty kapitálu prostřednictvím jeho správy a investic orientovaných na dlouhodobý bezpečný růst.
Investujeme především do nemovitostí, finančních produktů, firem a umění.

Našim cílem je poskytovat spřáteleným subjektům poradenství v asset managementu a správě portfolia. V případě potřeby do konkrétních investičních projektů i aktivně právně vstupujeme.
Investování tohoto typu, kdy se sdílí know-how a flexibilita financování, přináší systémové výhody a úsporu zdrojů. Naší úlohou je mimo jiné koordinace aktivit subjektů v rámci GRIFinvest skupiny a maximalizace efektů vzájemných synergií.