GRIFinvest - investiční společnost - The private equity boutique office

Charita

Přes naši dceřinou společnost Adoco podporujeme charitativní a dobročinné spolky a organizace, ale i jedince, kteří se dostali do životní tísně. Aktuální seznam pomoci.

Mentoring neziskových organizací

V cyklu vzdělávacích programů Leadership academy, který je určen vedoucím pracovníkům občanských sdružení a neziskových organizací, přednáší a mentoruje zástupce naší společnosti Pavel Melek. 


Oblasti: vyjednávání a business development.
Organizátor Leadership academy: Spiralis z.s.
Aktuality najdete na FB Spiralis.

Neziskove-organizace.cz

Informační rozcestník z neziskového sektoru.

Seznam a informační zdroj pro neziskovky na: Neziskove-organizace.cz

(v přípravě)

Další podpora

Můžeš podnikat:

- inspirujeme studenty k podnikání
- zástupce GRIFinvestu Pavel Melek zdarma přednáší na školách na téma podnikání a osobní rozvoj a věnuje se i konzultanství a mentoringu

Mentoring sociálních podniků:

- konzultace a mentoring na témata: business development, marketing, e-commerce, firemní procesy, leadership, distribuce a prodej atd.
- některé mentorované firmy: Cider Bohemia, Aranzerie.cz, Chrpa Krnov, Spirális a další.

Educator.cz

- platforma na zvýšení kvality českého školství
- zástupce GRIFinvestu Pavel Melek je spoluzakladatelem a mentorem v této organizaci

Ubytování ukrajinských běženců ve vlastních nemovitostech v ČR.